Investera i fastigheter – men genom fonder

Fastigheter ses generellt som en trygg investering. Detta utifrån att alla behöver bo någonstans och att det blir allt fler invånare i Sverige och i världen överlag. Därmed kommer behovet alltid att finnas. Men att investera direkt i en fastighet kräver relativt stora belopp. Då kan det vara bättre, och inte minst enklare, att investera i fastighetsbolag eller fastighetsfonder.

Fastighetsbolag

Samtliga större fastighetsbolag är listade på en aktiebörs vilket gör det enkelt att investera i bolagen genom att köpa dess aktier. Bland de mer kända fastighetsbolagen i Sverige finns exempelvis Castellum, Klövern, Wallenstam och Balder.

I likhet med alla aktieinvesteringar krävs det att man inte bara har kunskap om branschen utan även om de enskilda företagen. Det blir därmed större risk mot att köpa fonder. Samtidigt kan man exponera mer mot enskilda bolag och därmed ta del av kraftiga kursförändringar tydligare.

Fastighetsfonder

Genom att köpa fastighetsfonder minskas risken då det är flera bolag i en och samma fond. Dessutom förvaltas fonden av personer som är väl insatta i branschen. Nackdelen är att man får betala en viss förvaltningsavgift och att chansen att hitta kursraketer minskar. Men det är både enklare och tryggare mot att enbart köpa enskilda aktier.

Det finns relativt många fastighetsfonder i Sverige att välja mellan. Detta både från banker och specifika fondförvaltare.

En nackdel med svenska fastighetsfonder är att de allra flesta nästan uteslutande investerar i nordiska fastigheter. Det ökar risken med tanke på att den internationella marknaden är så extremt mycket större. Ibland får även fastighetsfonder kritik för hög avgift. Samtidigt är det en tjänst som köps när det kommer till fondförvaltning.

Fördelarna med att välja fastighetsfonder

  • Snabbt och enkelt – Ett stort utbud av fastighetsfonder går att köpa via exempelvis Avanza. Starta konto och börja handla på tre minuter.
  • Alla kan investera – Fonder kan köpas med minsta insats på någon hundralapp
  • Snabba affärer – Har du en aktie kan du aldrig vara säker på att få den såld. Har du en fond kan du alltid sälja ditt fondinnehav och ha pengarna inom någon dag på ditt konto.
  • Investera i ISK– Både aktier och fonder kan handlas inom ett ISK. Därmed betalas en mycket liten summa i skatt på innehavet. Om man istället väljer att investera direkt i fastigheter och sedan säljer dessa uppstår en kapitalvinstskatt på 30%. Det går alltså inte att ha fastigheter inom ett ISK.

Det finns alltså flera vägar för de som vill investera i fastigheter. Det går att köpa dem direkt, köpa andelar eller aktier/fonder i fastighetsbolag. Vilket som är bäst? Det beror på risknivå, intresse och övriga investeringar man har. Det viktigaste är alltid att inte lägga allt i samma korg.

Att starta ett tryckeri

Funderar du på att starta ett tryckeri? Bor du i en större stad som Göteborg till exempel, har du sannolikt ett stort kundunderlag att nå på ganska kort tid, med rätt marknadsföring. Tryckerier finns dock över landet – inte bara i Göteborg och storstäderna – och du kan även få en god verksamhet i en mindre stad.

Men hur gör man egentligen för att starta ett tryckeri? Och är det en svår bransch att ge sig in i?

Hitta din nisch

Marknaden är kanske inte helt mättad idag, men klart är i alla fall att det finns många aktörer på marknaden. Ett sätt att sticka ut från konkurrensen är att hitta en nisch, och bli riktigt bra på just den. Istället för att försöka kunna allt för att fånga en mycket bred målgrupp, kan det vara bättre att bli expert på att göra en smalare kundgrupp mycket nöjd. 


Möt höga krav

Med dagens teknik, och en ganska hård konkurrens, gäller det att kunna möta höga krav från kunden. Det här kräver vissa initiala investeringar vad gäller maskinparken, och det kräver också kunskap och skicklighet. Många kunder kommer att ha höga och precisa krav på hur trycket ska se ut. Kanske kräver de att färgnyanserna ska matchas mycket precist, till exempel. Vidare behöver trycket vara jämnt, och inte skilja i nyanser och kvalitet från en sida till en annan, till exempel.

Vilken utrustning behöver du?

Det första steget för att komma fram till vilka maskiner du ska investera i, är troligtvis att undersöka konkurrenterna. Om du har valt en nisch, till exempel att trycka roliga profilprodukter i Göteborg, bör du undersöka en konkurrent som också sysslar med just speciella profilprodukter. Försök helt enkelt att ringa in din målgrupp – och hitta sedan en befintlig aktör som försöker fånga in den målgruppen. Vad gör de bra? Vad kan de göra bättre? Vilka maskiner kan rimligtvis krävas för tjänsterna de erbjuder?

Kapital

Att starta ett konkurrenskraftigt tryckeri kräver sitt kapital. För en god maskinpark kan det krävas ganska många tiotusentals kronor. Om du inte kan finansiera starten själv, kan det vara bra att försöka få ett mindre företagslån. Ett annat alternativ, om du kan finansiera delar av kostnaderna själv, är att gå ihop med någon annan, som kan gå in med kapital. När du har blivit större och har ett stadigt kundflöde, kan det vara möjligt att leasa topputrustning. Det finns för- och nackdelar med det också, givetvis.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Bidra till en god arbetsmiljö

Även om man inte är beslutsfattare finns det en del saker man kan göra för att bidra till en god arbetsmiljö. Fördelen är också att dessa saker gör att man själv blir en bättre resurs på företaget. På sikt kan det kanske leda till löneförhöjningar eller till och med en befordran. Det finns naturligtvis inga garantier på det, men genom att bidra så gott man kan och ta hänsyn till andra, ökar chanserna.

Kom tidigt till jobbet

Det är nog ingen som anser att en anställd bör komma flera timmar för tidigt till sitt pass. Däremot är det bra att ta som vana att alltid vara 10 – 15 minuter tidigare på plats än vad man annars hade planerat. Det ger inte bara ett gott intryck att komma väl i tid och förberedd, utan du garderar dig också lite grann för eventuella förseningar. Skulle bussen vara sen kan dessa 10 – 15 minuter extra räcka utmärkt.

Många rekommenderar dock inte att man stannar längre än vad ens pass är planerat för. Man menar att det här istället kan leda till att arbetsgivaren får ett intryck av att du inte kan planera dagen ordentligt. Det är betydligt bättre att komma tidigt för att sedan lämna när passet är slut.

Var lyhörd

Om du börjar på ett nytt arbete är det nog ingen som förväntar sig att du ska vara bäst på företaget den första dagen. Tvärtom, är det bättre att inte oroa sig för små misstag. Att lyssna och lära är mycket fördelaktigt i början – och då inte bara på arbetsgivare, utan också på kollegorna.

Ett team med kollegor som kan kommunicera väl gör arbetsdagarna bättre för alla. Det leder troligtvis också till ett företag som presterar bättre, eftersom produktiviteten inte hindras av missförstånd och dålig kommunikation.

Gå en arbetsmiljöutbildning

Om du är fackligt engagerad finns chansen att du kan få gå på en arbetsmiljöutbildning under arbetstid. Tanken är då att du lyssnar på föreläsningen – som alltså normalt anordnas av fackliga organisationer – och tar med dig kunskaperna tillbaka till företaget.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips