Asfaltering blir speciellt i Stockholm

Om man generellt sett ser hur en asfaltering ser ut så innebär det ett säsongsbetonat jobb som sällan – då det väl sker – mottas med glada miner. En asfaltering kräver nämligen att trafiken stängs av där den pågår och detta ställer framförallt till det i större städer där trafiksituationen, redan utan ett stängt körfält , är hård och därför skapar asfaltering ofta stora förseningar. Nödvändiga sådana dock och detta då alternativen är så mycket bättre. Tung trafik sliter oerhört mycket på vägarna och om man inte skulle laga dessa gropar, sprickor eller hål – ja, då skulle förmodligen stora skador uppstå där främst bilar skulle bli mest drabbade men där även – naturligtvis – förarna av dessa löper en stor risk att råka ut för olyckor.

Som vi sa ovan; asfaltering är säsongsbetonat då det inte går att lägga ny asfalt under vintern och det är i många fall också denna årstid som gör att man måste lägga ny asfalt. Då tjälen spricker så uppkommer nämligen en sådan enorm kraft att asfalten spricker och där man därefter måste lägga ny. Asfalteringen är således väldigt viktigt och nästa gång man fastnar i en bilkö i Stockholm så ska man ha i åtanke att det sker för att göra nästa resa behagligare och inte för att försena just denna resa.

Dessutom går det faktiskt att vara relativt förutseende då det kommer till vägarbeten också. Det brukar exempelvis på SLs hemsida listas var i Stockholm det är stopp i trafiken och dessutom så brukar de lokala nyheterna på tv4 ge löpande rapporter om vilka vägar som har en flytande och jämn trafikrytm och vilka som har stopp eller där trafiken går långsamt. Tillsammans med att kolla på Vägverkets hemsida innan man sätter sig i bilen i Stockholm så kan man på ett bättre sätt planera sin rutt helt utifrån eventuella olyckor eller avstängda körfält på grund av en pågående asfaltering.

Mindre vägar behöver asfaltering

Ser man till Stockholm som stad så räknas den som Europas snabbast växande stad och detta både om man ser till befolkningen och till ytan. Det här gör att områden utanför Stockholm där man tidigare kanske inte haft något större behov av att vägarna hålls i bra skick numera måste bli betydligt bättre. Asfaltering av gamla grusvägar är av den anledningen ingenting ovanligt och förklaras av att hus som tidigare endast fungerat som sommarstugor i dagen Stockholm används som permanenta bostäder och att dessutom fler personer väljer att söka sig en bit utanför staden.

Det som brukar vara problem gällande detta är frågan om vem som ska betala för den nya asfaltering som planeras; är det en fråga för kommunen eller betalar man som boende ur egen plånbok?

Gäller det mindre, privata vägar så får man nog – till mångas förtret – vara beredd på att betala på egen hand och kanske gå ihop grannarna emellan och dela kostnaden mellan sig. Det brukar – naturligtvis beroende på hur stor väg det handlar om – inte vara alltför dyrt och speciellt inte om man är några stycken som betalar. Läs mer om asfaltering på denna sida: https://www.asfalterauppfart.net/

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg