Hur delar man ett dödsbo i Stockholm?

Ett dödsbo är en benämning på en avliden persons tillgångar och skulder och fungerar som en juridisk person fram till dess att allting är uppdelat mellan delägarna i detta dödsbo – det vill säga arvvingarna. För att smidigt dela upp ett dödsbo så burkar man utse en boutredningsman som sköter om själva uppdelningen; det vill säga – gör en lista över samlade tillgångar och eventuella skulder innan man sätter igång och delar upp.

Här kan man säga att en sak som först betalas ur detta dödsbo – oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan stad i Sverige – är begravningen. Denna har alltid förtur då man ska dela upp ett dödsbo och detta är ju också ganska självklart. Har en person avlidit i Stockholm så måste man ju först och främst se till att begravningen betalas och sker på ett värdigt sätt; gravkista, begravningsfika och dödsannons och för att lösa detta så tar man alltså pengar ur det dödsbo den avlidne lämnat efter sig. Om man ser till lite mer speciella fall av ett dödsbo så kan man säga att det inte är så ovanligt att den avlidne lämnar efter sig fler skulder än vad som finns i tillgångar.

En person i Stockholm som just har avlidit kan alltså ha dragit på sig stora skulder – bostad, bil och kanske en sommarstuga – medan han inte arbetat och sparat tillräckligt och här blir då frågan hur man löser detta? Lägger man dessutom till att den avlidne kanske haft en fabless för att spela på häsatr och lånat ihop ett kapital för att klara av att betala denna last; då blir det ännu svårare – eller? Nja, det är alltid knivigt då ett dödsbo har fler skulder än tillgångar att reglera dessa och här kan man säga att denne person i Stockholm – som spelat på hästar och dragit på sig andra skulder – kommer att se hur sitt efterlämnade dödsbo först och främst betalar av huset och bilen då dessa ofta sätts som en slags säkerhet och därmed har förtur.

Ett dödsbo i Stockholm utan tillgångar

Finns det efter att dessa betalats inga tillgångar kvar av detta dödsbo i Stockholm så kommer de som haft att oturen att låna ut pengar till den avlidne att – tyvärr – inte få tillbaka dessa. Skulderna kommer nämligen i detta fall av ett dödsbo i Stockholm att avskrivas och själva dödsboet kommer i sin tur att gå i konkurs. Så ser det alltså ut om ett dödsbo – i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – har mer skulder än tillgångar och detta är heller ingenting ovanligt.

Om man sedan ser ett dödsbo som de facto helt saknar tillgångar så kan de efterlevande ansöka om att få begravningen betald av Socialmyndigheten i den stad som man bor i – alla har nämligen rätt till ett värdigt slut och här spelar således inte pengar någon roll. Om man ser ett sådant dödsbo i exempelvis Stockholm så kommer en begravning att betalas och här kommer kista, gravsten samt dödsannons att ligga på Socialens bord.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Behöver du någon till ditt försvar?

En brottmålsadvokat finns med hela tiden som hjälp och stöd åt dig när du är anklagad för ett brott. Du har rätt till juridisk hjälp till och med under ett polisförhör. Be om en bra advokat.

Det är för de flesta människor en mycket otrevlig upplevelse att anklagas för brott. Är man tidigare ostraffad och kanske till och med helt oskyldig till denna anklagelse, kan det vara en ren skräckupplevelse. För en brottmålsadvokat i Malmö är situationen välkänd och bekant, och därför kan en jurist vid din sida kännas som en stor trygghet. Du får din sak rättvist bedömd och advokaten kan bedöma dina chanser till att frias helt från misstankar eller att få så liten påföljd som möjligt.

Rättssäkerhet är målet

I ett rättssäkert samhälle ska man inte kunna bli oskyldigt dömd. Det är i alla fall det som är målsättningen, och därför finns systemet med försvarsadvokater, så att man får en sakkunnig jurist vid sin sida. Är man skyldig till brottet vill en försvarsadvokat få ner straffet så mycket som möjligt, och blir man skadeståndsskyldig försöker advokaten få ner beloppet. En advokat för din talan och han dömer inte dina handlingar, för det är inte hans roll.

I en rättegång har juristerna olika roller, som åklagare, försvarsadvokat och domare, och det finns regler och lagar som styr vad som händer under rättegången. Din advokat kan förklara mer för dig om du undrar, så att du är förberedd på vad som kommer när det exempelvis blir förhör av vittnen. Läs mer om brottmålsadvokater på denna sida: brottmålsadvokatmalmö.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Barnets trygghet i centrum vid vårdnadstvist

Barn ska inte behöva lida för att föräldrarna vill skiljas. Kommer man inte överens när det gäller barnen kan det leda till en vårdnadstvist, och då är det domstolen som fattar besluten.

För det mesta kommer folk överens om hur barnen ska skötas, även om de för tillfället är osams om allt annat. Man vill undvika att barnen dras in i föräldrarnas känslosamma turbulens, men det är lättare sagt än gjort. Känslor av svartsjuka, hämnd eller separationsångest kan leda till tråkiga gräl och kontroverser, så att det blir helt omöjligt att ha ett vettigt samarbete eller någon kommunikation över huvud taget. Då kan en vårdnadstvist bli följden, och då behövs det medverkan av en advokat.

Domstolen får avgöra

Oftast har man gemensam vårdnad, eftersom det anses vara det bästa för barnet. Det viktigaste är hur föräldrarna uppför sig, inte var barnet faktiskt bor. Man ser ju barn till föräldrar där den ene jobbar långa tider på annan ort, men där det funkar mycket bra och ingen konflikt finns. Domstolen fattar beslut, i värsta fall, får man väl säga, och när tiden går och känslorna har lagt sig, brukar det ordna sig med kommunikationen också.

Så småningom kan man bli bjuden på barnens bröllop och andra kalas, och det är allra bäst om man kan sätta sina egna oförrätter åt sidan en stund. Vanligt, civiliserat uppförande lönar sig i längden för det mesta, men tills vidare kan advokaten och domstolen vara till stor hjälp i en aktuell vårdnadstvist.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Om du är misstänkt för narkotikabrott

Att bli dömd för narkotikabrott ger konsekvenser på flera håll. Förutom hårda juridiska följder kan det även ge negativa sociala effekter. Kontakta en advokat om du är misstänkt för brott.

I Portugal har man gått en alternativ väg för att minska stigmatiseringen kring narkotikabruk. Mycket av narkotikabruket är avkriminaliserat och missbrukare erbjuds istället hjälp och rehabilitering snarare än fängelsestraff. I Sverige har vi delvis valt en annan väg. Det finns en utbredd missbruksvård, men samtidigt har vi en tuff syn på narkotikabrott med höga straff. Det gäller även ringa brott och droger för privat bruk. Det kan förstöra resten av livet att i tidig ålder åka fast och bli dömd för narkotikabrott. Det kommer att följa med dig i ditt register och göra det svårare för dig att ta körkort, få en bostad eller hitta ett jobb. Konsekvenserna är långt mycket värre än det straff som tingsrätten eventuellt dömer ut åt dig.

Rätt till försvarare

Det du därför bör göra så fort du är misstänkt är att ta kontakt med en advokat specialiserad på narkotikabrott. Du har alltid en lagstadgad rätt att bli försvarad i rätten. Du behöver med andra ord inte tala för dig själv mot poliser, åklagare och domare. Låt en mer erfaren och professionell yrkesman- eller kvinna göra det. Det är trots allt en stor del av ditt liv som hänger på utfallet i det eventuella åtalet och påföljden. Det är inte värt att chansa. Ge dig själv bästa möjliga förutsättningar att bli frikänd.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik