Investera i fastigheter – men genom fonder

Fastigheter ses generellt som en trygg investering. Detta utifrån att alla behöver bo någonstans och att det blir allt fler invånare i Sverige och i världen överlag. Därmed kommer behovet alltid att finnas. Men att investera direkt i en fastighet kräver relativt stora belopp. Då kan det vara bättre, och inte minst enklare, att investera i fastighetsbolag eller fastighetsfonder.

Fastighetsbolag

Samtliga större fastighetsbolag är listade på en aktiebörs vilket gör det enkelt att investera i bolagen genom att köpa dess aktier. Bland de mer kända fastighetsbolagen i Sverige finns exempelvis Castellum, Klövern, Wallenstam och Balder.

I likhet med alla aktieinvesteringar krävs det att man inte bara har kunskap om branschen utan även om de enskilda företagen. Det blir därmed större risk mot att köpa fonder. Samtidigt kan man exponera mer mot enskilda bolag och därmed ta del av kraftiga kursförändringar tydligare.

Fastighetsfonder

Genom att köpa fastighetsfonder minskas risken då det är flera bolag i en och samma fond. Dessutom förvaltas fonden av personer som är väl insatta i branschen. Nackdelen är att man får betala en viss förvaltningsavgift och att chansen att hitta kursraketer minskar. Men det är både enklare och tryggare mot att enbart köpa enskilda aktier.

Det finns relativt många fastighetsfonder i Sverige att välja mellan. Detta både från banker och specifika fondförvaltare.

En nackdel med svenska fastighetsfonder är att de allra flesta nästan uteslutande investerar i nordiska fastigheter. Det ökar risken med tanke på att den internationella marknaden är så extremt mycket större. Ibland får även fastighetsfonder kritik för hög avgift. Samtidigt är det en tjänst som köps när det kommer till fondförvaltning.

Fördelarna med att välja fastighetsfonder

  • Snabbt och enkelt – Ett stort utbud av fastighetsfonder går att köpa via exempelvis Avanza. Starta konto och börja handla på tre minuter.
  • Alla kan investera – Fonder kan köpas med minsta insats på någon hundralapp
  • Snabba affärer – Har du en aktie kan du aldrig vara säker på att få den såld. Har du en fond kan du alltid sälja ditt fondinnehav och ha pengarna inom någon dag på ditt konto.
  • Investera i ISK– Både aktier och fonder kan handlas inom ett ISK. Därmed betalas en mycket liten summa i skatt på innehavet. Om man istället väljer att investera direkt i fastigheter och sedan säljer dessa uppstår en kapitalvinstskatt på 30%. Det går alltså inte att ha fastigheter inom ett ISK.

Det finns alltså flera vägar för de som vill investera i fastigheter. Det går att köpa dem direkt, köpa andelar eller aktier/fonder i fastighetsbolag. Vilket som är bäst? Det beror på risknivå, intresse och övriga investeringar man har. Det viktigaste är alltid att inte lägga allt i samma korg.