Om du är misstänkt för narkotikabrott

Att bli dömd för narkotikabrott ger konsekvenser på flera håll. Förutom hårda juridiska följder kan det även ge negativa sociala effekter. Kontakta en advokat om du är misstänkt för brott.

I Portugal har man gått en alternativ väg för att minska stigmatiseringen kring narkotikabruk. Mycket av narkotikabruket är avkriminaliserat och missbrukare erbjuds istället hjälp och rehabilitering snarare än fängelsestraff. I Sverige har vi delvis valt en annan väg. Det finns en utbredd missbruksvård, men samtidigt har vi en tuff syn på narkotikabrott med höga straff. Det gäller även ringa brott och droger för privat bruk. Det kan förstöra resten av livet att i tidig ålder åka fast och bli dömd för narkotikabrott. Det kommer att följa med dig i ditt register och göra det svårare för dig att ta körkort, få en bostad eller hitta ett jobb. Konsekvenserna är långt mycket värre än det straff som tingsrätten eventuellt dömer ut åt dig.

Rätt till försvarare

Det du därför bör göra så fort du är misstänkt är att ta kontakt med en advokat specialiserad på narkotikabrott. Du har alltid en lagstadgad rätt att bli försvarad i rätten. Du behöver med andra ord inte tala för dig själv mot poliser, åklagare och domare. Låt en mer erfaren och professionell yrkesman- eller kvinna göra det. Det är trots allt en stor del av ditt liv som hänger på utfallet i det eventuella åtalet och påföljden. Det är inte värt att chansa. Ge dig själv bästa möjliga förutsättningar att bli frikänd.