Bidra till en god arbetsmiljö

Även om man inte är beslutsfattare finns det en del saker man kan göra för att bidra till en god arbetsmiljö. Fördelen är också att dessa saker gör att man själv blir en bättre resurs på företaget. På sikt kan det kanske leda till löneförhöjningar eller till och med en befordran. Det finns naturligtvis inga garantier på det, men genom att bidra så gott man kan och ta hänsyn till andra, ökar chanserna.

Kom tidigt till jobbet

Det är nog ingen som anser att en anställd bör komma flera timmar för tidigt till sitt pass. Däremot är det bra att ta som vana att alltid vara 10 – 15 minuter tidigare på plats än vad man annars hade planerat. Det ger inte bara ett gott intryck att komma väl i tid och förberedd, utan du garderar dig också lite grann för eventuella förseningar. Skulle bussen vara sen kan dessa 10 – 15 minuter extra räcka utmärkt.

Många rekommenderar dock inte att man stannar längre än vad ens pass är planerat för. Man menar att det här istället kan leda till att arbetsgivaren får ett intryck av att du inte kan planera dagen ordentligt. Det är betydligt bättre att komma tidigt för att sedan lämna när passet är slut.

Var lyhörd

Om du börjar på ett nytt arbete är det nog ingen som förväntar sig att du ska vara bäst på företaget den första dagen. Tvärtom, är det bättre att inte oroa sig för små misstag. Att lyssna och lära är mycket fördelaktigt i början – och då inte bara på arbetsgivare, utan också på kollegorna.

Ett team med kollegor som kan kommunicera väl gör arbetsdagarna bättre för alla. Det leder troligtvis också till ett företag som presterar bättre, eftersom produktiviteten inte hindras av missförstånd och dålig kommunikation.

Gå en arbetsmiljöutbildning

Om du är fackligt engagerad finns chansen att du kan få gå på en arbetsmiljöutbildning under arbetstid. Tanken är då att du lyssnar på föreläsningen – som alltså normalt anordnas av fackliga organisationer – och tar med dig kunskaperna tillbaka till företaget.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips