Att starta ett tryckeri

Funderar du på att starta ett tryckeri? Bor du i en större stad som Göteborg till exempel, har du sannolikt ett stort kundunderlag att nå på ganska kort tid, med rätt marknadsföring. Tryckerier finns dock över landet – inte bara i Göteborg och storstäderna – och du kan även få en god verksamhet i en mindre stad.

Men hur gör man egentligen för att starta ett tryckeri? Och är det en svår bransch att ge sig in i?

Hitta din nisch

Marknaden är kanske inte helt mättad idag, men klart är i alla fall att det finns många aktörer på marknaden. Ett sätt att sticka ut från konkurrensen är att hitta en nisch, och bli riktigt bra på just den. Istället för att försöka kunna allt för att fånga en mycket bred målgrupp, kan det vara bättre att bli expert på att göra en smalare kundgrupp mycket nöjd. 


Möt höga krav

Med dagens teknik, och en ganska hård konkurrens, gäller det att kunna möta höga krav från kunden. Det här kräver vissa initiala investeringar vad gäller maskinparken, och det kräver också kunskap och skicklighet. Många kunder kommer att ha höga och precisa krav på hur trycket ska se ut. Kanske kräver de att färgnyanserna ska matchas mycket precist, till exempel. Vidare behöver trycket vara jämnt, och inte skilja i nyanser och kvalitet från en sida till en annan, till exempel.

Vilken utrustning behöver du?

Det första steget för att komma fram till vilka maskiner du ska investera i, är troligtvis att undersöka konkurrenterna. Om du har valt en nisch, till exempel att trycka roliga profilprodukter i Göteborg, bör du undersöka en konkurrent som också sysslar med just speciella profilprodukter. Försök helt enkelt att ringa in din målgrupp – och hitta sedan en befintlig aktör som försöker fånga in den målgruppen. Vad gör de bra? Vad kan de göra bättre? Vilka maskiner kan rimligtvis krävas för tjänsterna de erbjuder?

Kapital

Att starta ett konkurrenskraftigt tryckeri kräver sitt kapital. För en god maskinpark kan det krävas ganska många tiotusentals kronor. Om du inte kan finansiera starten själv, kan det vara bra att försöka få ett mindre företagslån. Ett annat alternativ, om du kan finansiera delar av kostnaderna själv, är att gå ihop med någon annan, som kan gå in med kapital. När du har blivit större och har ett stadigt kundflöde, kan det vara möjligt att leasa topputrustning. Det finns för- och nackdelar med det också, givetvis.